VERSENYSZABÁLYZAT

ULTRA TISZA-TÓ VERSENYSZABÁLYZAT
– 2024 –

1.) A versenyszabályzat elfogadásáról
Az Ultra Tisza-tó indulójaként a jelen versenyszabályzatban foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre a jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed.

2.) Egészségi állapotomról
A Résztvevő kijelenti, hogy a 8. Ultra Tisza-tó versenyen egészségesen, saját felelősségére, az általa választott távra, túrára mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.
a.) Gyermekekre vonatkozó rendelkezés
– 10 év alatt maximum egy szakaszt futhat,
– 10 év alatt kizárólag szülői felügyelettel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat,
– kizárólag nappal futhat.
A gyerekek szülei elfogadják, hogy gyermekük csak abban az esetben állhat rajtvonalhoz, amennyiben az egészségi állapota azt lehetővé teszi. Ezzel kapcsolatban felelősség nem terheli a Szervezőt.

3.) Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a résztvevőről felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. Hozzájárul, hogy a Személyes profilban lévő e-mail címre és telefonszámra a Szervező levelet, illetve üzenetet küldjön a verseny információival és további sporteseményekkel, promóciókkal kapcsolatban.

4.) A nevezések átruházásról
A Résztvevő elfogadja, hogy a nevezése és a rajtcsomagja át nem ruházható.

5.) A regisztrációs rendszerről és a Személyes profilról
A 2018-as versenyre bevezetett (és jelenleg is érvényes) regisztrációs rendszer ITT érhető el, a regisztrációhoz kapcsolódó passzusokat a résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy Személyes profillal, kizárólag egy csapatkapitányi tiszt tölthető be.

6.) A köridő módosítási lehetőségéről
A csapat köridejének pontos kiszámítása a szakaszkalkulátor segítségével lehetséges. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a későbbiek folyamán a  rendezőség, a csapatkapitány által megadott köridő alapján határozza meg a csapat rajtidőpontját. A köridőt kizárólag a csapatkapitány Személyes profiljával lehet 2024. május 17-ig  módosítani. *Módosítva 2023. június 5. (A csapat által megadott köridő +- 20%-al meghaladó eredmény esetén, a csapatot a versenyből kizárjuk, részükre  befutóérmet nem adunk át!)

7. A pólóméretek módosításának lehetőségéről
A nevezéskor megadott pólóméretek 2024. február 15-ig; csapatok esetében kizárólag a csapatkapitány Személyes profilján keresztül módosíthatók. Ezt követően méretmódosításra még tagcsere esetén sincs mód! Egyéni nevezők és a Vasárnapi futószámok nevezői saját profiljuk segítségével tudják a pólóméretüket, szintén 2024. február 15-ig módosítani.

8.) Befizetett nevezés lemondása
a.) A Szervező a nevezés lemondását, az eseményt megelőzően, 2024. május 2-ig tudja elfogadni, kizárólag írásban, a hello@ultratiszato.hu e-mail címen. Ebben az esetben a befizetett összeg 75%-át a Szervező visszafizeti.
b.) Az eseményt megelőző 60 napon belül a nevezés lemondását semmilyen okkal nem fogadja el a Szervező, a nevezés átruházására nincs lehetőség, a nevezési díjat nem fizetik vissza a részére (lásd 4. pont).

9.) A Felelősségvállalási nyilatkozatról
A rajtszám és a rajtcsomag felvételének elengedhetetlen feltétele a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírása és nyomtatott átadása a versenyirodában, a csapatok, a vasárnapi futószámok, bringatúrások, valamint az egyéni indulók esetében is. Fontos, hogy a csapatok esetében a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tagcserére már nincs lehetőség! A Felelősségvállalási nyilatkozatokat a csapatkapitány (vagy meghatalmazottja) adhatja le.

10.) A nevezési díjról

A szervező a 2024. évi verseny nevezési díjait az infláció miatt szakaszosan teszi közzé. A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartása vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező  e-mailen értesíti a Résztvevőt a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a nevezés törlésre kerül. A 6. pont rendelkezései ebben az esetben is irányadók. Csapatok esetén a nevezési díj befizetése kizárólag egy összegben történhet. A külön utalt nevezési díjakat a banki költségek levonása után visszautaljuk. A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező, csak a nevezési formon, a csapatkapitány által megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani.

11.) Csapatok létszámának módosításáról
Kizárólag a csapat létszámának növelésére van lehetőség, erre is csak a Szervező egyedi elbírálása alapján; a bővítéskor érvényben lévő nevezési díj megfizetésével. A csapatlétszám bővítését kizárólag e-mailen fogadjuk, a hello@ultratiszato.hu címre. Fontos, hogy a bővítést garantálni nem tudjuk. Az elbíráláskor figyelembe vesszük a meglévő pólókészletet, a csapat rajtidőpontját és a választott kategória telítettségét.

12.) A rajtcsomag felvételéről
a.) Az egyéni, a bringatúra, és a vasárnapi futóversenyek rajtcsomag-felvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges.
b.) Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány (arcképes igazolvánnyal), vagy az általa, érvényes, két tanú által aláírt meghatalmazással meghatalmazott személy veheti át, szintén fényképes igazolvánnyal.
c.) A szervező az esetleges járványügyi helyzetre való tekintettel COVID nyilatkozatot töltethet ki az indulókkal. A rajtcsomag felvételének elengedhetetlen feltétele a kitöltött COVID nyilatkozat (Felelőségvállalási nyilatkozattal van egybekötve).

13.) A rajtidőpontokról
A Szervező a végleges csapatrajtokat legkésőbb 2024. június 17-én teszi közzé. A rajtidőpont megváltoztatására semmilyen körülmények között nincs mód!
a.) Az egyéni és a 2 fős csapatok esetében fix rajtidőpontban történik a rajtolás, de a létszám függvényében a Szervező több rajtidőpontot is megjelölhet, és külön indíthatja a “lassabb” és külön a “gyorsabb” csapatokat. Az esélyegyenlőség miatt az eredményhirdetéskor kizárólag a gyorsabb csapatok közül hirdetünk eredményt!
b.) A 2, 3, 4, 5-10 fős csapatoknál a tagcsere miatti köridő megváltoztatására van lehetőség, ezt a csapatkapitány személyes profilján belül tudja módosítani 2024. május 17-ig.

14.) A céges csapatokról
Céges kategóriában a csapatnévnek valamilyen formában tartalmaznia kell a cégnevet. Egyazon cégtől induló csapatok egyszerre rajtolnak, amennyiben a köridejük ezt lehetővé teszi. Nagy köridő különbség esetén a Szervező fenntartja a jogot külön rajtidőpont kijelölésére.

15.) Megnyerhető indulási és rajtidőpontválasztási jog a 2025. évi NN UB-ra!
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az első 300 nevező csapat számára, a következő feltételek mellett biztosítjuk az indulás lehetőségét a 2025. évi NN ULTRABALATON versenyünkön, tehát nekik nem kell a rajtvonalon állniuk a nevezés megnyitásakor.

FONTOS!
A Résztvevő számára az NN UB indulási jog csak akkor érhető el, ha a csapat a teljes, 2024. évi UTT nevezési díját, 2024. június 9-ig egy összegben befizeti! Amennyiben ez nem teljesül, a csapat nevezését töröljük.

A részvételi jog a 2025-ös Ultrabalaton versenyünkre, az UB-nevezés megnyitása előtt egy hétig van érvényben, ezt követően be kell érkeznie hozzánk a 2025. évi kiírásban szereplő foglalónak; a be nem fizetett regisztrációkat  töröljük; az indulás joga a meghirdetett létszámú csapatokra, a meghirdetett mennyiségben érvényes.

Lényeges, hogy a csapatok nevének, a csapatok kapitányainak, a kapcsolattartásra használt e-mail címnek továbbra is egyeznie kell a versenyeken, és a csapatnak a vállalt szintidőn belül kell beérkeznie a 2024. évi UTT-130 versenyen. Továbbra is korlátozás nélkül bővíthető az UTT-n UB-indulási jogot szerzett csapat létszáma, a 2025. évi Ultrabalatonra.

Az UTT-n NN UB indulási jogot szerzett csapat létszáma, a 2025. évi NN Ultrabalatonra a nevezés leadásakor korlátozás nélkül bővíthető!

A 2*150 UTT csapat összeállítása:
– 4 fős – 20 csapat
– 5 fős – 22 csapat
– 6 fős – 24 csapat
– 7 fős – 26 csapat
– 8 fős – 28 csapat
– 9 fős – 30 csapat
– 10 fős – 150 csapat

A regisztráció során látható, hogy az adott kategóriában van-e, és ha igen, akkor hány szabad hely a felsoroltakból. 

16.) A parkolásról
A Résztvevő elfogadja és betartja az eseményen a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat, mind a versenyközpontban, mind a váltópontokon, a saját és a többi Résztvevő érdekében. A verseny útvonala táblákkal és felfestésekkel kerül kijelölésre és megtalálható lesz az online műsorfüzetben is. A verseny alatt ezek a jelölések követendők. Az útvonal követése minden esetben a szakaszt futó versenyző felelőssége. Az útvonalon a STAFF tagjai, polgárőrök és rendőrök segítik a haladást, utasításaikat a versenyzők minden esetben kötelesek betartani. Ellenkező esetben a rajtszámot és a chipet a Szervező leveszi, az érintett csapattag vagy egyéni induló a versenyből kizárásra kerül.

17.) Vis maior
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, verseny rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező az alábbi pótidőpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a 2024. évi verseny megrendezésének időpontját a pandémia és egyéb előre nem kalkulálható esemény miatti állami és lokális intézkedések is érinthetik.

18.) Pótidőpont 

A résztvevő tudomásul veszi, hogy mivel a verseny júliusban kerül megrendezésre a szervező a pótidőpontot 2024. év végéig tartó időszakra akár őszre is megjelölheti. A pótidőpontra jelölt verseny során útvonal változtatás jogát fenntartja! A pótidőpont bejelentését legkésőbb a verseny megrendezése előtt 30 nappal megteszi.

19.) Pótidőpontban történt elmaradás esetén a nevezési díj visszafizetése, vagy nevezés átvitele 2025-ös évre 

A nevezések megnyitásakor úgy gondoljuk, hogy 2024. évben az eseményt nagy valószínűséggel az eredeti, de legrosszabb esetben a pótidőpontban meg tudjuk rendezni.
Az UTT-130  előkészítése és megrendezése egy éves folyamat és munka eredménye, melyet az iroda akkor is elvégez, ha a verseny bármely okból esetleg elmarad. Ez számunkra folyamatos előkészítési költséget jelent, melyet az aktuális befizetett nevezési díjakból finanszírozunk (a szervező csapat bér és járulék költsége, iroda és a bejárások útiköltsége, programozói feladatok és előfizetések, beszállítóktól megrendelt, le nem mondható szolgáltatások….stb.). A verseny hosszútávú megrendezése érdekében, az alábbi feltételrendszert vagyunk kénytelenek bevezetni, mely egy esetleges elmaradás esetén a nevezési díjakból 85%-ot térít vissza nevezőinknek, míg 15% összegből finanszírozza a előkészítés folyamatát, ezzel teremtve meg a verseny további megrendezésének lehetőségét.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt a későbbi pótidőpontban sem sikerül megrendezni, úgy a  Szervező bejelenti a verseny törlését és az alábbi két lehetőséget biztosítja:

  1. A szervező a nevező részére biztosítja a nevezés 2025. évre való átvezetését, de az inflációs helyzet miatt nem garantálja a 2024. évi díjon történő megrendezést. A szervező levélben értesíti a csapatkapitányt a további  plusz díjkülönbözetről, mely befizetésére 2024. december 31. napjáig lesz lehetősége a csapatnak.  A szervező a nevezőt vagy a csapatkapitányt a nevezési felületen megadott mail címén értesíti, amennyiben a nevező vagy a csapatkapitány által képviselt csapat ezt a lehetőséget választja, és a kiküldött különbözetet megfizeti, úgy nevezését automatikusan átrakjuk a 2025. évre.
  2.  A nevező amennyiben nem kívánja nevezését a 19./ 1 pont szerint a 2024. évre tovább vinni a szervező az eredetileg befizetett nevezési díj 85%-át az alábbiak szerint visszafizeti. 

A nevezési díj 85%-nak nettó összegét a sztornószámla kiállításakor, míg a 85% ÁFA tartalmát a sztornószámla kiállítását követő 120 napon belül.
A felosztásra azért van szükség, mert a nevezési díj befizetése után, a jogszabály szerint az ÁFÁ-t az állam részére a Szervező megfizeti; a sztornó számla kiállítását követően visszaigényli és csak ezután tudja visszautalni a Nevező részére.
Amennyiben a Szervező a fenti határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

20.) Viharos időjárás esetén

Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pótidőpontot és pénzt nem fizet vissza. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában – a sorozat Facebook oldalán – és az esemény weboldalán teszi közzé.

21.) Adatok hitelességéről

A Résztvevő a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul. Az általa megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és további versenyekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

22.) A doppingolásról
A résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. Ennek megtagadása esetén a versenyből kizárható, eredményei törölhetők. A verseny tisztaságának érdekében, a nemzetközi dopping előírások figyelembevételével, mind a női, mind a férfi egyéni verseny első három helyezettje doppingtesztre kötelezhető. Pozitív teszt esetében a versenyzőt a Szervező kizárja, a sorrendet módosítja. A WADA tiltólistáján szereplő gyógyszerekről és hatóanyagokról bővebben ITT találsz tájékoztatást.

23.) Az időmérő rendszer hibájának esetén
A versenyben elől haladó futókat – látótávolságon belül – médiamotoros kísérheti a közvetítések és a pontos időjóváírások érdekében. Abban az esetben, ha az időmérő rendszer meghibásodik, a motoros kísérők jegyzik fel manuálisan a pontokon való áthaladást és a vasúti átjáróknál elvesztett időt.

24.) A rajtszám viseletéről
A verseny alatt a rajtszámot a résztvevő elől viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

25.) Kizárható továbbá, aki
a.) nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot,
b.) a nevezési formot és a Felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki,
c.)  a chipet nem rendeltetésszerűen használja,
d.) nem viseli a csapatok és a kerékpártúra (valamint a vasárnapi futószámok) résztvevői számára kötelező karszalagot és a kötelező fejlámpát a sötétedés után,
e.) akit autós kísérői a tiltás ellenére a gátra behajtva kísérnek,
f.) aki nem tartja be a forgalomirányítók és a parkoltató személyzet utasításait,
g.) az egyéni versenyzőknél, aki időmérő pontot hagy ki,
h.) a 130 km alatt több, előre nem közölt ponton manuálisan is jegyezzük az egyéni versenyzők áthaladását, ahol az jelentős eltérést (25%+) mutat, a saját átlag teljesítéshez képest,
i.) azok a versenyzők, akik tiltott segítséget vesznek igénybe (pl.: egyéni versenyző átadja a chipet egy másik futónak, kerékpáron történő utaztatás esetén)
j.) azok a kerékpáros kísérők, akik kerékpárjukon szállítják a kísért versenyzőt.
k.) a szombati versenynapon nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal vagy versenyengedéllyel!
l.) nem a kijelölt váltóponton végzi el a váltást
A csapat által megadott köridő +- 20%-al meghaladó eredmény esetén, a csapatot a versenyből kizárjuk, részükre  befutóérmet nem adunk át!

26.) A vasúti átjárókról
A résztvevő a vasúti átjárókban, a forgalmat irányító személyzet utasításait betartja. Piros jelzés esetén az áthaladás tilos és életveszélyes, az ezt megszegő versenyzők azonnal kizárhatók.

27.) Kerékpáros indulóknak
Kötelező a kerékpártúra résztvevőinek és a bringás kísérőknek a bukósisak viselete, a teljes verseny időtartama alatt! A kerékpáron a KRESZ szabályai szerinti kivilágítás kötelező!

28.) A frissítésről, szemetelésről
 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a különböző kategóriájú indulók részére, különböző frissítést biztosítanak. Szervező 2023-tól új frissítési szisztémát vezetett be mely szerint a frissítőponton felállított sátoron belülre kizárólag az  egyéni és 2-3 fős ultrafutó csapattagok léphetnek be.  A szervező, az útvonalon 2 ponton az egyéni és 2-3 fős csapatok részére meleg ételt biztosít. Jeget kizárólag a sátoron belül biztosít a szervező az egyéni és 2-3 fős csapattagok részére.

A 4-10 fős csapattagok a sátoron kívül tudnak vizet, ízót és banánt vételezni. A 4-10 fős csapatkapitányok részére szervező kedvezményes jég előrendelési lehetőséget biztosít a versenyt megelőzően. *módosítva 2023 június 5-én

A Bringatúra indulók csak a kiírásban szereplő 4 ponton kapnak frissítést. A versenyen keletkező szemetet kizárólag a frissítő és váltópontokon dobja el, ahonnan a Szervező ezt elszállítja. Az útvonalon a szemét eldobása nem megengedett, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

29.) A váltásokról
A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervezők a gát telítettsége, és a FairPlay/Esélyegyenlőség miatt, a csapatok csak a kijelölt váltópontokon végezhetik el a váltást, ahol az időmérés is történik. Ez alól kivételt képez, az adott szakaszt teljesítő futó sérülése, ebben az esetben engedélyezett a váltás, hogy a csapat folytatni tudja a versenyt. 

30.) Biztonsági ellenőrzések
Biztonsági okokból az éjszakai szakaszokon a futóknak kötelező a fejlámpa viselete. A sötétedést követően – előre nem publikált váltópontokon – a fejlámpa használatát a Szervező ellenőrizheti, ezekről a pontokról csak a fejlámpával rendelkező futókat engedi tovább. A bringások részére a KRESZ által elfogadott kivilágítás szükséges, ezek hiányában a verseny nem folytatható.

31.) Tilos
A versenyen görkorcsolyázni (kangoo cipővel és más sporteszközökkel teljesíteni), kutyával vagy más állattal futni, továbbá rajtszám nélkül teljesíteni! A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható. A versenyközpontba kutya kizárólag szájkosárral vihető be.

32.) Babakocsis futás
Babakocsival futni kizárólag saját felelősségre lehet és csak nappal. Az ebből adódó balesetekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

33.) A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység csak a Balatonman Triatlon Kft. előzetes írásbeli engedélyével végezhető!

34.) További szponzorokról
Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

35.) A résztvevők életkorára vonatkozó szabályokról
A részvételi korhatárt (a versenyen összesen megtehető kilométerek függvényében) a Szervező az alábbiak szerint maximalizálta:
a.) maraton egyéni korhatár: betöltött 16. év, írásos szülői beleegyezéssel,
b.) félmaraton egyéni korhatár: betöltött 13. év, írásos szülői beleegyezéssel,
c.) 10 km egyéni táv korhatár: betöltött 10. év, írásos szülői beleegyezéssel,
d.) 10 év alatti gyermek kizárólag szülői felügyelettel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat, maximum egy szakaszt
e.) bringatúra egyéni korhatár: betöltött 14. év, írásos szülői beleegyezéssel, kizárólag felnőtt kísérő kíséretével,
f.) egyéni versenyszámot kizárólag 18 éven felüliek teljesíthetnek.
A gyerekek indulásával kapcsolatos szabályzást a Versenyszabályzat 2. pontja tartalmazza!

36.) Az orvosi beavatkozásról
A résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja. Egyéni indulóknál, a váltópontoknál, az egyéni szintidőt meghaladó versenyzők rajtszámát és időmérő chipjét biztonsági okokból levesszük, ők a versenyt nem folytathatják. A csapatok esetében a csapat folytathatja az alkalmatlannak minősített versenyző csapattárs nélkül a versenyt.

37.) Létszámkorlátozás és a nevezés zárása
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

38.) A fürdésről
A verseny alatt a Tisza-tóban történő fürdés csak saját felelősségre történhet. Az ebből eredő balesetekért és egyéb következményekért a Szervező felelősséget nem vállal.

39.) Az értékekről
A Szervező a kísérő autókban és a szállásokon hagyott értékekért nem vállal felelősséget. Kizárólag a versenyközpontban leadott talált tárgyakért vállalunk felelősséget!

40.) A szintidőkről

  • egyéni UTT-130 távon indulók részére a 130 km-es táv megtételére a rajt időpontjától számított 18 óra áll rendelkezésre
  • egyéni UTT-65 távon indulók részére a 65 km táv megtételére a rajt időpontjától számított 8 óra áll rendelkezésre
  • 2-10 fős csapatok részére a 130 km táv megtételére a rajt időpontjától számított megadott köridő + egy óra áll rendelkezésre (ezt követően a szervező nem vállalja a pontok nyitva tartását!)

Az állomások nyitva tartását a Szervező a megadott köridők alapján határozza meg.
A kerékpártúra részére nincs szintidő, de a célterületet legkésőbb 2024. június 30-án, 17:00-kor a Szervező bezárja. A szintidőn kívül beérkező versenyzők érmet (egyéniek szalagot) nem kapnak és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.

41.) A jóváírások és az eredmények kapcsolatáról
Szoros befutó esetén az esetleges időjóváírások miatt előfordulhat, hogy a közös rajt ellenére, nem a hamarabb célba érkező versenyző nyeri meg a versenyt. Ugyanez a szabály érvényes a több blokkban zajló rajtoltatás miatt a csapateredményekre. Ennek értelmében a résztvevő befutója után még módosulhat a helyezés.

42.) Az UTT-130 etikája
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Ultra Tisza-tó 130 szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, a parkoltató személyzet és a STAFF is ennek a szellemében dolgozik. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen, saját rendezésű eseményre sem fogad el a jövőben.

43.) A drónok használatáról
A vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélyével működtethetők drónok a rendezvény idején.

44.) A dohányzásról
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen – a nemdohányzók védelmében – szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a Szervező a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen a verseny ideje alatt dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből. Csapatverseny esetén a büntetés kizárólag a szabályt megszegő sportolóra vonatkozik.

45.) Biztosítás
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz!

46.) Reklamáció
A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

47.) Versenyzői státusz
Egy versenyző kizárólag egy csapatban szerepelhet a versenyen. Egyéni versenyző nem lehet egyidejűleg más csapat tagja.

48.) Chip letéti díja
A rajtcsomag átvételekor az egyéni indulók részére 5000 forint kaució ellenében adjuk át a chipeket. A kaució összege a célba érkezés után – a chip ellenében – visszajár! A budapesti versenyirodában a chipet kizárólag 2024. július 19-ig váltunk vissza pénz ellenében!

49.) Eredményhirdetés
Díjat kizárólag az eredményhirdetés keretei között adunk át. Kérjük a dobogós sportolókat, hogy személyes jelenlétükkel tiszteljék meg a versenyt és versenytársaikat, pontosan jelenjenek meg az eredményhirdetésen.  Az eredményhirdetést lekéső díjazottak részére díjat utólag nem adunk át és nem postázunk.

A versenykiírás, és versenyszabályzat módosításának jogát a szervező fenntartja. Az esetleges kiegészítéseket és módosításokat a változtatás időpontjával megjelölve teszi közzé!

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

Menü